Where rabbits abound, high bushes disappear.

Waar konijnen zijn, verdwijnen hoge struiken.